Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance

rodzic

INFORMACJE PRZEDATNE DLA RODZICA

UWAGA ! WAŻNE ! CZYTAJ 

INFORMACJA WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY 
DLA RODZICA NA TEMAT STRAJKU 

 

WAŻNE ! - STRAJK NAUCZYCIELI  - 8 KWIETNIA 2019 - CZYTAJ !

 

 Terminarz spotkań z rodzicami 2018-2019

20.09.2018 - Zebranie informacyjne dla wszystkich rodziców

15.11.2018 - Zebranie dla rodziców wszystkich klas

20.12.2018 - Informacje o wszystkich przewidywanych ocenach

10.01.2019 - Zebranie podsumowujące I semestr

11.04.2019 - Zebranie z rodzicami wszystkich klas, informacje o przewidywanych ocenach końcoworocznych klas maturalnych

04.06.2019 - Informacje o wszystkich  przewidywanych ocenach końcoworocznych

 

 SKM C224e19032210580

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019 : strona 1 , strona 2 , strona 3

 Podręcznik korzystania z dziennika elektronicznego

 Ubezpieczenie dziecka w InterRisk : Ogólne warunki ubezpieczenia, Broszura informacyjna