Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance

rodzic

INFORMACJE PRZEDATNE DLA RODZICA

 

Poniżej udostępniamy Państwu zestaw procedur do zapoznania się :

BEZPIECZNA SZKOŁA - Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń w szkole 

 

Komunikat dyrektora ZSP. im. H. Sienkiewicza w Trzciance

z dnia 02.05.2019 r.

 

Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły.

 

 W imieniu Pani Moniki Wesołek-Wolskiej,  dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czarnkowie oraz własnym,  serdecznie zapraszam w najbliższy czwartek 09.05.2019 roku o godzinie 15:45,  na spotkanie pt. „ Nie przegraj”,  poświęcone tematyce profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Spotkanie odbędzie się w sali 27 i przewidziane jest na ok. 30 minut.

Z uwagi na poruszaną tematykę związaną m.in. ze zdjęciami masowo umieszczanymi przez młodzież w Internecie i czas zbliżających się wakacji, zachęcam do udziału w  prelekcji odnoszącej się do najnowszych badań prowadzonych wśród nastolatków w/w temacie.

 

 

 Terminarz spotkań z rodzicami 2018-2019

20.09.2018 - Zebranie informacyjne dla wszystkich rodziców

15.11.2018 - Zebranie dla rodziców wszystkich klas

20.12.2018 - Informacje o wszystkich przewidywanych ocenach

10.01.2019 - Zebranie podsumowujące I semestr

11.04.2019 - Zebranie z rodzicami wszystkich klas, informacje o przewidywanych ocenach końcoworocznych klas maturalnych

Nowy termin zebrania z Rodzicami to 09.05.2019 r., godz. 16:00.

04.06.2019 - Informacje o wszystkich  przewidywanych ocenach końcoworocznych

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019 : strona 1 , strona 2 , strona 3

 Podręcznik korzystania z dziennika elektronicznego

 Ubezpieczenie dziecka w InterRisk : Ogólne warunki ubezpieczenia, Broszura informacyjna