Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli

Już 2 lutego i 29 marca 2017 r. miną najbliższe terminy składania wniosków przez wszystkie typy placówek publicznych i niepublicznych na dofinansowanie z programu Erasmus+ dla sektora „Edukacja szkolna” (KA1 i KA2).

Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:

- zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,

- zagraniczne kursy nauki języka dla pracowników placówek,

- tzw. "wymianę" uczniów między szkołami,

- wyjazdy kadry na zagraniczne staże, praktyki, szkolenia, warsztaty, seminaria,

- wyjazdy w celu nauczania w zagranicznej placówce na okres do 2 miesięcy,

- wymianę dobrych praktyk między placówkami.

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia „Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+” - praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:

Poznań, 2 grudnia 2016 r.

Warszawa, 8 grudnia 2016 r.

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

- jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 2 lutego i 29 marca 2017 r.

- jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,

- jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji „Mobilność kadry”, oraz "Partnerstwa Strategiczne",

 w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner,

- jak zaplanować wydatki budżetowe, aby uzyskać 100% finansowania projektu,

- jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki, np. związane z doposażeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: http://szkolenia-erasmus.org/edukacja-szkolna/

Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej.