Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance

Pasowanie na ucznia Cechu Rzemiosł Różnych
01

Dnia 15.11.2016r. w pilskim Cechu Rzemiosł Różnych w poczet rodziny rzemieślniczej przyjęto 126 uczniów. Uroczystą przysięgę złożyli uczniowie rozpoczynający naukę w zawodach rzemieślniczych. Również uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Sienkiewicza w Trzciance, których pracodawcy zrzeszeni są w Pilskim Cechu przybyli aby zgodnie z obyczajem uczniowie klas pierwszych złożyć ślubowanie na Sztandar Cechu Rzemiosł Różnych.

02 03
04 05

 

Przysięgę na Sztandar składała reprezentantka naszej szkoły  - Paulina Szemczyńska w zawodzie piekarz.  Uczniowie pasowani to:

Weronika Gawlicka – piekarz

Paulina Szemczyńska – piekarz

Grzegorz Kwiatkowski – piekarz

Mateusz Kita – piekarz

Marcin Plewa – piekarz

Aleksander Pełczyński – piekarz

Radosław Swół – piekarz

MaciejPrymus - elektryk

06 07

 

Po uroczystym ślubowaniu każdy z uczniów został pasowany – buzdyganem – na ucznia cechowego , przez Starszego Cechu. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe ozdobne świadectwo pasowania z tekstem przysięgi.

08 09
10  

 

Starszy Cechu Rzemiosł Różnych życzył uczniom dobrych wyników w nauce teoretycznej i praktycznej, wytrwałości w podnoszeniu swoich umiejętności, pomyślnego zdania egzaminu czeladniczego przed Komisją WIR i kontynuowania tradycji w rzemiośle.

Red. Anna Nitschke