Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance

PROJEKT DLA MIŁOŚNIKÓW NAUK HUMANISTYCZNYCH
01

            Instytut Filologii Polskiej UAM oraz Instytut Historii UAM po raz drugi zaprosiły nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz zainteresowanych uczniów naszej szkoły do udziału w kolejnej edycji projektu dla grup patronackich z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

02 03

 

22 listopada 2016 r. w sali rektorskiej Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między UAM a Starostwem Powiatowym  w Czarnkowie, reprezentującym przystępujące do projektu szkoły ponadgimnazjalne. Dyrektor ZSP, pani Wioletta Folwarczna-Nowak, potwierdziła swoim podpisem wolę udziału naszej szkoły  w realizacji projektu w latach 2016-2019. Podczas uroczystości szkoła otrzymała podziękowanie za współpracę z UAM  w poprzednich trzech latach oraz oprawiony w złotą ramę dokument nowego porozumienia.

04 05

 

A przed nami, czyli przed uczniami tworzącymi szkolną grupę patronacką oraz przed koordynatorami w osobach pań: Małgorzaty Szadkowskiej i Hanny Kolonisty-Kujawskiej, a także pana Marcina Walkowiaka - nowe wyzwania, nowe zadania. W tym roku projekt nosi tytuł: „Prawda czy fikcja? Czytamy i rozmawiamy o książkach”. Efektem naszej pracy ma być m.in. sporządzona top lista 10 ulubionych książek czytanych przez uczniów ZSP oraz przeprowadzona  z osobą znaczącą dla regionu i zapisana w formie audiowizualnej rozmowa na temat ulubionych książek, domowej biblioteki itp. Ponadto – jak w poprzedniej edycji- odbędzie się Dzień Akademicki  w Poznaniu, czyli niezwykle ciekawe i inspirujące do działań wykłady oraz warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych UAM.

Zatem – zapraszamy do przygody z książką, czytelnikiem, a może też pisarzem?

06 07
08  

 

Red. Hanna Kolonista-Kujawska