Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance

Pasowanie na Ucznia Cechowego
01

Dnia 05. Października 2016r. odbyło się po raz pierwszym w historii Cechu Rzemiosł Różnych w Trzciance pod patronatem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza  Pasowaniu na Ucznia Cechowego .

Tradycją rzemieślniczą jest pasowanie na uczniów, którzy rozpoczęli naukę w zakładach rzemieślniczych. W tym dniu następuje oficjalne przyjęcie uczniów klas pierwszych do grona uczniów rzemiosła.

02 03
04 05

 

W bieżącym roku szkolnym w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w trzcianeckim  cechu naukę rozpoczęło  59  pracowników młodocianych.

Przed nimi trzy lata nauki praktycznej w zakładzie rzemieślniczym i dokształcania teoretycznego w Centrum Edukacji Zawodowej.

06 07
08 09

 

Symbolicznego pasowania dokonał  pan Karol Pufal – Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej  Szablą Kilińskiego, która jest najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym, ustanowionym przez Kongres Rzemiosła Polskiego w 1996 roku.

Uroczystość zaszczycili również swoją obecnością Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki pan Tadeusz Teterus, Burmistrz Miasta i Gminy Trzcianka Pan Krzysztof Czarnecki, dyrektor Zespołu Szkół w Krzyżu Wlk. Pani Dorota Dziekan oraz dyrektor Zespołu Szkół w Czarnkowie pan Jan Palacz.

10 11
12 13

 

Po uroczystości odbyło się spotkanie pracodawców zrzeszonych w Trzcianeckim Cechu Rzemiosł Różnych, na którym omawiano kierunki współpracy szkoły z lokalnymi rzemieślnikami. Spotkanie przyniosło wiele konstruktywnych rozwiązań i pomysłów, które z pewnością wzbogacą w najbliższej przyszłości praktyczny proces kształcenia zawodowego w naszej szkole.

14 15

 

Red. Anna Nitschke