Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance

Warsztaty geoinformatyczne GIS
01

W ramach współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – reprezentowanym w regionie przez Nadnotecki Instytut UAM w Pile -odbyły się w naszej szkole warsztaty  geoinformatyczne GIS  dla uczniów klasy III b Technikum Ochrony Środowiska oraz kl. II b Technikum Hotelarstwa prowadzone przez Pana Mateusza Gutowskiego.

02 03
04 05

 

Cel warsztatów: poszerzenie umiejętności praktycznych z zakresu geografii z elementami ochrony środowiska z wykorzystaniem narzędzi geoinformatycznych (GIS) poprzez analizę ogólnodostępnych danych przestrzennych dotyczących walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych okolic szkoły oraz gminy i powiatu.

06 07
08 09

 

W trakcie pracy przy komputerach uczniowie poznali  możliwości jakie dają narzędzia geoinformatyczne  i  zdobyli  podstawowe umiejętności pracy w darmowym programie komputerowym - QGIS.

10 11

 

Efektem pracy uczniów będzie graficzne przedstawienie (w postaci mapy) analizy ogólnodostępnych danych przestrzennych (Geoportal, Geoserwis GDOŚ, BDOO)-ale to jeszcze przed nami-na drugiej części warsztatów tuż po feriach zimowych- już  nie możemy się doczekać.

Sylwia Rataj i Magdalena Ignasińska