Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych :

 

Przewodnicząca : Pani Elżbieta Sienkiewicz
Z-ca przewodniczącej : Pani Angelika Mirosławska
Sekretarz : Pani Angelika Mirosławska
Skarbnik : Pani Małgorzata Kubiś

 
Komisja rewizyjna :
 
Przewodnicząca : Pani Jadwiga Wankiewicz
Członek Pani Renata Wojciechowska
Członek Pani Justyna Dreczka
 

Nr konta bankowego Rady Rodziców :

BS Wronki o. Trzcianka

09 8961 1025 0020 0295 7883 0001