Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance

Pracownicy

Dyrektor:

Wioletta Folwarczna - Nowak

Z-ca dyrektora:

Lidia Zielińska

Kierownik szkolenia praktycznego:

Anna Nitschke

Kadra pedagogoczna:

Marzena Bielska - Michlewicz wychowanie fizyczne
Krzysztof Bukowski fizyka, informatyka, przyroda, wychowawca internatu
Eugeniusz Dachowski wychowanie fizyczne
Anna Gajowa przyroda, przedmioty zawodowe
Giernalczyk Grażyna edb, przedmioty zawodowe
Małgorzata Glegoła - Kubacka matemetyka
Lidia Oświecimska pedagog
Magdalena Ignasińska geografia, j. niemiecki
Hanna Kolonista - Kujawska j. polski
Alicja Kukiel przedmioty zawodowe
Wiesław Łotysz j. angielski
Stanisław Malicki j. angielski
Justyna Młynarczyk kierownik internatu 
Anna Nitschke j. niemiecki
Dorota Pałasz przedmioty zawodowe, przedsiębiorczość, doradztwo zawodowe , wychowawca Internatu
Jolanta Perz - Straga bibliotekarz, wychowawca Internatu, doradztwo zawodowe
Sylwia Rataj przedmioty zawodowe, biologia 
Małgorzata Szadkowska j. polski , j. niemiecki
Marcin Walkowiak wos, historia, wok
Paweł Salamon instruktor praktycznej nauki zawodu
Dariusz Wołk wychowanie fizyczne 
Łukasz Soczek religia 
Katarzyna Hajducka przedmioty zawodowe 
Lidia Zielińska przedmioty zawodowe 

 

Pracownicy biurowi:

Dorota Kaczmarzewska referent
Małgorzata Banaszkiewicz główny księgowy
Grażyna Kozłowska specjalista do spraw administracyjno-kadrowych
Elżbieta Zawal pomoc biurowa
Robert Kaczorowski st. dozorca-robotnik do prac lekkich
Jan Łaniewski robotnik do prac lekkich
Beata Obrał sprzątaczka
Maria Suchowiecka robotnik do prac lekkich
Maria Superczyńska dozorca do prac lekkich
Katarzyna Wydra sprzątaczka
Violetta Żylińska sprzaątaczka